https://internatpol.ru/rss.html Tue, 06 Dec 2016 12:53:29 +0300 https://internatpol.ru Kandidat-news CMS <![CDATA[ГКОУ СО «Полевская СКОШИ» посетили ферму Крестьянского хозяйства]]> https://internatpol.ru/news/obcshaya/gkou_so_polevskaya_skoshi_posetili_fermu_krestyanskogo_hozyajstva.html Thu, 06 Feb 2014 13:36:50 +0400 https://internatpol.ru/news/obcshaya/gkou_so_polevskaya_skoshi_posetili_fermu_krestyanskogo_hozyajstva.html <![CDATA[Областные соревнования по бадминтону]]> https://internatpol.ru/news/obcshaya/oblastnye_sorevnovaniya_po_badmintonu.html Thu, 06 Mar 2014 07:10:09 +0400 https://internatpol.ru/news/obcshaya/oblastnye_sorevnovaniya_po_badmintonu.html <![CDATA[Открытое Первенство Свердловской области по легкой атлетике 2014 года]]> https://internatpol.ru/news/obcshaya/otkrytoe_pervenstvo_sverdlovskoj_oblasti_po_legkoj_atletike_2014_goda.html Fri, 21 Mar 2014 07:39:39 +0400 https://internatpol.ru/news/obcshaya/otkrytoe_pervenstvo_sverdlovskoj_oblasti_po_legkoj_atletike_2014_goda.html <![CDATA[Запись в 1 класс на 2014-2015 учебный год]]> https://internatpol.ru/news/obcshaya/zapis_v_1_klass_na_2014-2015_uchebnyj_god.html Wed, 02 Apr 2014 20:15:41 +0400 https://internatpol.ru/news/obcshaya/zapis_v_1_klass_na_2014-2015_uchebnyj_god.html <![CDATA[УРА! КАНИКУЛЫ!!]]> https://internatpol.ru/news/obcshaya/ura_kanikuly.html Thu, 03 Apr 2014 08:08:43 +0400 https://internatpol.ru/news/obcshaya/ura_kanikuly.html <![CDATA[Спортивный буклет]]> https://internatpol.ru/news/obcshaya/sportivnyj_buklet.html Sat, 03 May 2014 17:48:31 +0400 https://internatpol.ru/news/obcshaya/sportivnyj_buklet.html